Υλικό από την 2η συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ στις 14/12/2018.


Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού Περιφέρειας Αττικής – ΕΔΣΝΑΑποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. ΚαλυβίωνΑποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Παλαιάς ΦώκαιαςΑποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. ΜεγάρωνΥγεία και ασφάλεια εργαζομένων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.