Σε λειτουργία το νέο Portal και οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ

Σκοπός του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής. Από την πρώτη στιγμή, προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη, κ. Γιώργου Πατούλη, αποτέλεσε το μείζον ζήτημα της αποτελεσματικής διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο απαιτεί από όλους μας συνέπεια, σοβαρότητα, υψηλό αίσθημα καθήκοντος και συνεχή προσαρμογή στις ανάγκες και εξελίξεις. 

Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ολοένα και μεγαλύτερης αύξησης της χρήσης του διαδικτύου για την ενημέρωση, αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών σε πολλαπλά επίπεδα, ο ΕΔΣΝΑ όφειλε να αναβαθμίσει την ψηφιακή του παρουσία και να αποκτήσει ένα διαδικτυακό περιβάλλον φιλικό στον εκάστοτε επισκέπτη και ενδιαφερόμενο. 

Το νέο ψηφιακό portal του ΕΔΣΝΑ έχει στόχο την ολοκληρωμένη και άμεση πληροφόρηση των πολιτών μέσα από σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία που κάνουν ευκολότερη και γρηγορότερη την πρόσβαση στη δράση και τη λειτουργία του ΕΔΣΝΑ, ενώ παράλληλα είναι ειδικά υλοποιημένο για άτομα με αναπηρία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης του ΕΔΣΝΑ μπορούν να έχουν άμεσα και απλά πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων (π.χ. ΧΥΤΑ, ανακύκλωση, συλλογή βιοαποβλήτων, Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης, τοπικά σχέδια, αποφάσεις, ωράριο λειτουργίας εγκαταστάσεων κ.λπ.), ενώ παράλληλα μέσα από τον διαδραστικό χάρτη του portal μπορούν να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα τις σημαντικές τοποθεσίες δράσης του ΕΔΣΝΑ (όπως Έδρα, ΧΥΤΑ Φυλής, Σ.Μ.Α. Σχιστού κ.λπ.).

Επιπλέον, μένοντας προσηλωμένοι στην πεποίθηση πως η γνώμη των πολιτών είναι υψίστης σημασίας για τις δράσεις μας, το νέο portal διαθέτει πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης για υποβολή ιδεών ή σχολίων και προτάσεων προς τον ΕΔΣΝΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να συμβάλλουν στη συμμετοχική διαμόρφωση απόψεων και πολιτικών σε σημαντικά ζητήματα επί της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

Με το νέο portal ο ΕΔΣΝΑ επιδιώκει να έρθει ακόμη πιο κοντά στους πολίτες, να τους ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης, να καταστήσει ευκολότερη και αμεσότερη την αναλυτική πληροφόρησή τους και παράλληλα να δημιουργήσει ψηφιακές αναπτυξιακές υποδομές  και πλαίσιο ανοιχτής διακυβέρνησης και διαφάνειας. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε μία ακόμη νίκη για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς όφελος των πολιτών και της Αττικής. 

Βασίλειος Κόκκαλης

Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ 

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος

Περιφέρειας Αττικής