Τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής για την ανακύκλωση, τη διαχείριση απορριμμάτων και την Κυκλική Οικονομία παρουσίασε ο Γ. Πατούλης στο 7ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

Γ. Πατούλης: «Στην Αττική έχουμε ως προτεραιότητά μας την δρομολόγηση παρεμβάσεων δημιουργίας υποδομών που θα αυξήσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης. Η 4η βιομηχανική επανάσταση πρέπει να είναι πράσινη»

Στα σημαντικά βήματα που έχουν συντελεστεί τα τελευταία τρία χρόνια στα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της δημιουργίας των προϋποθέσεων για να αυξηθούν δραστικά τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Αττική αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κατά την έναρξη του 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) το οποίο ξεκίνησε σήμερα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ολοκληρώνεται αύριο 29 Σεπτεμβρίου. 

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι η Επιτάχυνση της Μετάβασης στην κυκλική οικονομία, οι ευκαιρίες και κίνδυνοι που υπάρχουν. Το Συνέδριο, όπως επισήμανε και στο άνοιγμα ο Πρόεδρος του ΕΕΔΣΑ Γ. Ηλιόπουλος, εστιάζει στις πρωτοβουλίες και δράσεις επιτάχυνσης της μετάβασης στην κυκλική Οικονομία, στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, στη Διαχείριση των Αποβλήτων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης, τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Κυκλική Οικονομία και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων. Το άνοιγμα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε με τις κεντρικές ομιλίες του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, του Πρύτανη του ΕΜΠ Α. Μπουντουβή, του Αντιπροέδρου ISWA A. Ragossnig, του  Γ.Γ. Διαχείρισης Αποβλήτων, Μ. Γραφάκου, του Γ.Γ. Δασών Κ. Αραβώση και του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Δ. Παπαστεργίου. Τοποθετήσεις στις συνεδρίες για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία πραγματοποιήθηκαν επίσης από την Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Δ. Αυγερινοπούλου, τον  πρώην υπουργό Σ. Φάμελλο, και τον Γ.Γ. Υδάτων Π. Βαρελίδη.

Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για τη μετάβαση σε μια πράσινη περιφέρεια πρότυπο

Ο Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές επισημαίνοντας ότι «η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αποτελεί το φυσικό χώρο για επιστημονικό και ολοκληρωμένο διάλογο σε σχέση με τα ζητήματα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων», αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής. Μεταξύ άλλων τόνισε:

Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου, έκανα ξεκάθαρο ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο την κατάσταση που παραλάβαμε στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής κι ότι θα κάναμε μια ΝΕΑ , ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΧΗ. Και επιμένουμε σε αυτό.

Δρομολογήσαμε έγκαιρα το διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης με προϋπολογισμό  άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.  Έχουμε σε εξέλιξη διαγωνισμούς που στο σύνολο τους αγγίζουν τα 800 εκ. ευρώ για 3 νέες μονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για να μειώσουμε δραστικά την ταφή. Προετοιμάζουμε δίκτυο 10 μονάδων επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων με δυναμικότητα άνω των 130.000 τόνων και προϋπολογισμό της τάξης των 80 εκ. ευρώ.

Στόχος μας η ενίσχυση της διαχείρισης βιοαποβλήτων 

Προωθούμε την άμεση μείωση της ταφής, μέσω της γενικευμένης ανακύκλωσης βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που επιτυγχάνεται και με τη δωρεάν διανομή στους Δήμους από τον ΕΔΣΝΑ 200 υπερσύγχρονων καφέ απορριμματοφόρων για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, καθώς και 35.000 καφέ κάδων, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στόχος για το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων

Το νέο, υπό διαμόρφωση σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, θα έχει:

  • 13-15 διακριτές μονάδες επεξεργασίας (σύμμικτων και βιοαποβλήτων) έναντι του ενός και μοναδικού ΕΜΑΚ στη Φυλή που υπάρχει σήμερα (που και αυτό το μετατρέψαμε σε Πράσινο Εργοστάσιο)
  • 4-6 ρεύματα διαχείρισης υλικών, περιλαμβανομένων των βιοαποβλήτων, έναντι των 2 άντε 3 που υπάρχουν σήμερα (σύμμικτα, μπλε κάδος και βιοαπόβλητα)
  • Πολλαπλές δυνατότητες ανακύκλωσης για τους πολίτες με νησίδες, οικίσκους και γωνιές ανακύκλωσης έναντι της αποκλειστικότητας των μπλε κάδων
  • Πολύ περισσότερα υλικά έναντι των 4 υλικών συσκευασίας που υπάρχουν σήμερα
  • Πολύ μεγαλύτερη και ευρύτερη συμμετοχή από τους πολίτες σε σχέση με σήμερα

 

Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται μια εκθετική αύξηση της πολυπλοκότητας της διαχείρισης των αποβλήτων.

Με άλλα λόγια, τα υπαρκτά συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων οφείλουν να εξελιχθούν σε συστήματα διαχείρισης πολλαπλών υλικών – και η 4η βιομηχανική επανάσταση μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε με συγκροτημένο και αποτελεσματικό τρόπο. Η 4η βιομηχανική επανάσταση πρέπει να είναι πράσινη – και η πράσινη μετάβαση οφείλει να είναι ψηφιοποιημένη.

Κλειδί για την πράσινη μετάβαση είναι η συνεργασία όλων των βαθμίδων διοίκησης. Οι Περιφέρειες μπορούν και πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο για τη στροφή της χώρας στην κυκλική οικονομία.

Συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων

Οι θεσμικές αλλαγές  ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πήχη των υποχρεώσεων για τους Δήμους, για τον ΕΔΣΝΑ, τον Φορέα  Διαχείρισης της Αττικής και την Περιφέρεια Αττικής. Κάνουν την δουλειά των Δήμων πιο δύσκολη και πιο απαιτητική.  Με δεδομένο ότι οι δήμοι χρειάζονται στήριξη  για να ανταποκριθούν στις νέες πολύ αναβαθμισμένες απαιτήσεις, έχουμε προχωρήσει σε 55 προγραμματικές συμβάσεις συνεργασίας με άξονα την ανακύκλωση και τα βιοαπόβλητα.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρώσουμε εντός του 2023 τη δωρεάν παροχή στους δήμους:

15.500 Κάδων για χωριστή συλλογή χαρτιού

580 Υπόγειων Γωνιών Ανακύκλωσης διαφόρων τύπων

130 Κέντρων Ανακύκλωσης και

220 Έξυπνων Νησίδων και οικίσκων Ανακύκλωσης.

Ως Περιφέρεια χρηματοδοτήσαμε το σύνολο των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων και ήδη 50 από τα 66 έχουν παραδοθεί στον ΕΔΣΝΑ, ενώ τα υπόλοιπα επικαιροποιούνται με βάση τις απαιτήσεις του νόμου 4819/2021.

Κινητά πράσινα σημεία

Επιπλέον, εφαρμόζουμε ήδη το καινοτόμο πρόγραμμα των Κινητών Πράσινων Σημείων πηγαίνοντας εμείς στους πολίτες για να ανακυκλώσουν και όχι αναμένοντας τους πολίτες να πάνε στα σημεία ανακύκλωσης. Και οι πολίτες ανταποκρίνονται μαζικά σε αυτή την πρωτοβουλία – ήδη έχουμε πάνω από 200.000 χρήστες της ανταποδοτικής κάρτας ανακύκλωσης και προχωράμε με στόχο τους 400.000 ως το τέλος του 2023.  Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία αλλά και τον υγιή ανταγωνισμό στα ζητήματα της ανακύκλωσης προχωρήσαμε ένα βήμα παραπάνω.

Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης

Μέσα από τη λειτουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ της Αττικής, μια σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θέτει σε λειτουργία η Περιφέρεια Αττικής και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη της Αττικής , αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, να παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, την πορεία της ανακύκλωσης σε κάθε Δήμο του Λεκανοπεδίου, αλλά και στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Είναι ένα πρωτοπόρο και λειτουργικό «εργαλείο» διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας, για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται εφεξής η ανακύκλωση στην Αττική, υπηρετώντας το μεγάλο μας στόχο που είναι η «πράσινη μετάβαση στην κυκλική οικονομία», η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Ο  δρόμος προς τη βιώσιμη ανάκαμψη περνάει αναγκαστικά μέσα από την περαιτέρω αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των αιρετών Περιφερειών, όπως σε όλη την Ευρώπη. Οι πράσινες επενδύσεις απαιτούν προσεκτικό, αξιόπιστο και κυρίως μακροπρόθεσμο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για να αποδώσουν. Με άλλα λόγια αποσπασματικές και μεμονωμένες ενέργειες δεν θα έχουν σημαντική συνεισφορά αν δεν εδράζονται σε ένα συνεκτικό και πλήρες σχέδιο για το μέλλον. Είμαστε αναγκασμένοι να δημιουργήσουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που να ενσωματώνουν όλα τα προηγούμενα και να διασφαλίζουν τη μέγιστη ευελιξία με την άμεση προσφορά των απαιτούμενων λύσεων.

 

Δείτε σχετικό βίντεο

 

Φωτογραφικό Υλικό:

1 2 3 4 5

 

Γραφείο Τύπου