Τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού Ηλεκτρονικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης & Ελέγχου για τους Χ.Υ.Τ.Α στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής, τους ανενεργούς – αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού»