Συμπληρωματικά Στοιχεία και Ανακοίνωση Παράτασης του χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής”.