Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής