Σ.Μ.Π.Ε 3ης Αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ

Για να κατεβάσετε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) για την 3η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής παρακαλούμε πατήστε εδώ.