Πρόσκληση στη δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου οικοπέδου κατάλληλο για τη δημιουργία κέντρου δράσεων διαλογής και επαναχρησιμοποίησης ανατολικής Αττικής.