Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύμβαση “Μελέτη, Κατασκευή έργων για την Α’ Φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων””