Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 9ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Πρόσκληση 9ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Συνεδριάζει στις 03 Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 9ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2023 στον Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 

(Το κατεπείγον του θέματος επιβάλλεται από την επιτακτική ανάγκη ότι, πρέπει να δώσουμε άμεσα τα αντισταθμιστικά στον Δήμο Φυλής από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων).