Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Συνεδριάζει στις 20 Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 8ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.
  2. Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΕΔΣΝΑ για τα οικονομικά έτη 2020-2023.
  3. Ενημέρωση Εκτελεστικής Επιτροπής για θέματα του ΕΔΣΝΑ.