Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 7ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Πρόσκληση 7ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Συνεδριάζει στις 30 Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 7ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2023 στον Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 

(Το κατεπείγον του θέματος επιβάλλεται από την επιτακτική ανάγκη ότι, πρέπει να δώσουμε άμεσα τα αντισταθμιστικά στον Δήμο Φυλής από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων)