Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Συνεδριάζει στις 22 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 6ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης ψήφισης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2024 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2024 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).