Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 5ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 5ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 15 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 5ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:


1. Λήψη απόφασης για μετακίνηση των οχημάτων του ΕΔΣΝΑ με σκοπό την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και έγκριση αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έκδοση άδειας εκτός συνόρων.
2. Λήψη απόφασης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου.

(Το κατεπείγον των θεμάτων αιτιολογείται στο ότι λόγω του καταστροφικού σεισμού στην Τουρκία πρέπει άμεσα να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον σεισμόπληκτο πληθυσμό).


Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.