Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 4ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Πρόσκληση 4ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Συνεδριάζει στις 11 Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 4ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2023 στον Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2022 στους Δήμους Περάματος & Κερατσινίου – Δραπετσώνας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  3. Έγκριση Ισολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  4. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 4/22 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ για τον Κανονισμού Τιμολόγησης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2022, σύμφωνα με τον Ν. 4555/18 και την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 Κ.Υ.Α. – Προσωρινών Εισφορών Δήμων–μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2022 – Περιβαλλοντικής Εισφοράς έτους 2022 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  5. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση διαφοράς των παρακρατούμενων εισφορών 4ου τριμήνου 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).


(Το κατεπείγον των ανωτέρω 1ου και 2ου θεμάτων επιβάλλεται από την επιτακτική ανάγκη ότι, πρέπει να δώσουμε άμεσα τα αντισταθμιστικά στους οχλούμενους δήμους από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, όσον αφορά το 3ο θέμα πρέπει να παραδοθεί εγκεκριμένος ο Ισολογισμός του ΕΔΣΝΑ έτους 2022 στους Ορκωτούς Ελεγκτές προκειμένου να βγει το πόρισμα, όσον αφορά το 4ο θέμα, πρέπει να επικαιροποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ. για τον Κανονισμό τιμολόγησης προκειμένου να εισπραχθούν οι εισφορές του ΕΔΣΝΑ έως ότου συγκροτηθούν τα νέα όργανα του Δ.Σ., ενώ όσον αφορά το 5ο θέμα πρέπει να αποσταλεί αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αποδοθεί η διαφορά των παρακρατούμενων εισφορών 4ου τριμήνου 2023).