Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 4ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 4ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 03 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 4ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ης τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

2. Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

3. Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

(Το κατεπείγον των θεμάτων δικαιολογείται λόγω του ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2023, διότι υπήρξε καθυστέρηση στην αποστολή έγκρισης του προϋπολογισμού, προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και τα μεγέθη τους).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.