Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 3ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Πρόσκληση 3ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Συνεδριάζει στις 21 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 3ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2023 στον Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
  2. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2021 στους Δήμους Περάματος & Κερατσινίου – Δραπετσώνας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
  3. Έγκριση εξόδων παράστασης του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
  4. Λήψη απόφασης έγκρισης της  υπ’ αριθμ. 3003/2024 Απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ.
  5. Λήψη απόφασης έγκρισης της  υπ’ αριθμ. 17.295/2023 Απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ.
  6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος συστήματος ΑΕΚΚ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

 

(Το κατεπείγον των ανωτέρω 1ου και 2ου θεμάτων επιβάλλεται από την επιτακτική ανάγκη ότι, πρέπει να δώσουμε άμεσα τα αντισταθμιστικά στους οχλούμενους δήμους από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, όσον αφορά το 3ο θέμα πρέπει να δοθούν τα έξοδα παράστασης του Προέδρου τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει, όσον αφορά το 4ο και 5ο θέμα πρέπει να εγκριθούν οι αποφάσεις Προέδρου από την Ε.Ε, ενώ όσον αφορά το 6ο θέμα πρέπει να προχωρήσει η ολοκλήρωση και τακτοποίηση του εν λόγω αιτήματος).