Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 3ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 3ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 19 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 3ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης για Προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 

(Το κατεπείγον του θέματος δικαιολογείται λόγω του ότι λήγει η προθεσμία κατάθεσης του αιτήματος).

 

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Αντιπρόεδρο για να ψηφίσουν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.