Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 36ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 36ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 30 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 36ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για απόδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και απαλλαγή Υπολόγων (Εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

2. Λήψη απόφασης για απόδοση Εντάλματος Παγίας Προκαταβολής και απαλλαγή Υπολόγου (Εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

(Το κατεπείγον των θεμάτων δικαιολογείται λόγω της λήξης του οικονομικού έτους και της ανάγκης για απαλλαγή των υπολόγων.

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Αντιπρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.