Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 35ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 35ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 28 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 35ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

1.   Λήψη απόφασης περί παράτασης των συμβάσεων  που συνήφθησαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του COVID-19 (ΣΟΧ1/2021 και ΣΟΧ2/2021), μέχρι και την 31η Μαρτίου 2022. (άρθρ. 176 του Ν. 4876/2021, ΦΕΚ Ά 251/23-12-2021).

(Το κατεπείγον του θέματος δικαιολογείται λόγω του ότι πρέπει να λάβουμε απόφαση για την παράταση των συμβάσεων  που συνήφθησαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς με την υπ΄αρίθμ. 437/2021 ΑΕΕ οι συμβάσεις παρατάθηκαν μέχρι την 31/12/2021 και λήγουν την ίδια ημερομηνία).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.