Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 34ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 34ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 17 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 34ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Παραδοτέου της σύμβασης «Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).


(Το κατεπείγον του θέματος δικαιολογείται λόγω του ότι πρέπει να εγκριθεί το 4ο Παραδοτέο προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η «Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπουλου).

 

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.