Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 33ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 33ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 09 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 33ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης για την ματαίωση διαγωνισμού «Προμήθειας εκτυπωτικών μηχανημάτων Υπηρεσίες συντήρησης-επισκευής και παροχής αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (MPS)» (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

 

(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται στο γεγονός ότι λόγω ουσιωδών λαθών στην μελέτη της «Προμήθειας εκτυπωτικών μηχανημάτων Υπηρεσίες συντήρησης-επισκευής και παροχής αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (MPS)», πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού κατά το άρθρο 106 του νομού 4412/16).