Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 29ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 29ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 29ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

 

(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται στο γεγονός ότι ο Σύνδεσμος και κατ΄ άρθρο 985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έχει υποχρέωση κατάθεσης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σχετικής δηλώσεώς μας, ως τρίτου άμεσα).