Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 24ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 24ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 13 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 24ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση Οχημάτων – Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).

 

(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται στο γεγονός ότι προηγήθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος που καθυστέρησε χρονικά την διαδικασία και στο ότι λήγει η προηγούμενη σύμβαση στις 15-07-22).