Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 23ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 23ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 8 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 23ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ΕΔΣΝΑ έτους 2023.

(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται στο ότι λήγει η προθεσμία για τον προγραμματισμό των προσλήψεων την 11/7/2022).