Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 23ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 23ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 23ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Έγκριση 1ου πρακτικού (έλεγχος εγγυητικής) για την «Δενδροφύτευση, προμήθεια και εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).

2. Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19” (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πανταζής).

(Το κατεπείγον του 1ου θέματος δικαιολογείται λόγω της προβλεπόμενης αρχικής εξέτασης προσκόμισης εγγυητικών επιστολών από την υπόψη διακήρυξη, για την συνέχιση της διαδικασίας, ενώ όσον αφορά το 2ο θέμα πρέπει να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός για να προχωρήσουν άμεσα οι υπηρεσίες απολύμανσης λόγω του COVID-19).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.