Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 22ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 22ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 13 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 22ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Έγκριση 4ου Πρακτικού Κατακύρωσης Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ (ΕΣΗΔΗΣ .. 186687)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
  2. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 2ου Τριμήνου 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 

(Το κατεπείγον των θεμάτων επιβάλλεται από την επιτακτική ανάγκη ότι, όσον αφορά το 1ο θέμα για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων του ΕΔΣΝΑ προμήθειας γάλακτος, ενώ όσον αφορά το 2ο θέμα την αποστολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 2ου Τριμήνου 2023 για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΔΣΝΑ).