Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 22ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 22ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 02 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 22ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

01. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Έλεγχος Εγγυητικής) για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).

(Το κατεπείγον του θέματος δικαιολογείται λόγω του ότι πρέπει να αποφασίσουμε επί του 1ου Πρακτικού του Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19» γιατί λήγει η σύμβαση στις 3/9/2021 και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι υπηρεσίες απολύμανσης λόγω του COVID-19).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.