Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 21ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 21ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 04 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 21ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2023 στον Δήμο Φυλής.
2. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2022 Δήμου Ασπροπύργου.


(Το κατεπείγον των θεμάτων επιβάλλεται από την επιτακτική ανάγκη των ανωτέρω Δήμων).