Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 20ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 20ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 20 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 20ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

1. Λήψη απόφασης για μετακίνηση των οχημάτων του ΕΔΣΝΑ με σκοπό την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας.


(Το κατεπείγον του θέματος επιβάλλεται από την αναγκαιότητα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Θεσσαλίας).