Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 20ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 20ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 15 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 20ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Τερζής).

 

(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται στο ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει η κατακύρωση του διαγωνισμού του γάλακτος για το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ, γιατί λήγει η σύμβαση).