Συνεδρίαση Δ.Σ.
Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ 2024

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ 2024

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το έτος 2024, σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 & 246 του Ν. 3463/06, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Ν. 4071/12, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Αττικής της Δ/νσης Μεταφορών, (Μεσογείων 156, Παπάγου-Χολαργός, έξοδος ΜΕΤΡΟ στάση ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), την Δευτέρα 13-05-2024 και ώρα 15:30, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:     

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
  2. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. 
  3. Εκλογή Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής.