Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 1ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Πρόσκληση 1ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2024

Συνεδριάζει στις 22 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 1ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Τροποποίηση των προθεσμιών υλοποίησης της ΑΠ 11900/22-09-2022 Σύμβασης μετίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: ΕΔΣΝΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χιωτάκης).
  2. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τέταρτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  3. Λήψη απόφασης έγκρισης αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης υλικών για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
  4. Ενημέρωση για την καταρχήν έγκριση άσκησης τμηματικής προαίρεσης του έργου «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

 

(Το κατεπείγον των θεμάτων επιβάλλεται από την επιτακτική ανάγκη ότι, όσον αφορά το 1ο θέμα, λόγω λήξης της παράτασης των προθεσμιών υλοποίησης της σύμβασης πρέπει να δοθεί περαιτέρω παράταση, όσον αφορά το 2ο θέμα πρέπει να υποβληθεί αίτημα στη ΔΕΗ παρακράτησης της τέταρτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του,  όσον αφορά το 3ο θέμα λήγει η παράταση που είχε δοθεί και πρέπει ύστερα από αίτημα να δοθεί νέα, ενώ όσον αφορά το 4ο θέμα, λαμβάνοντας τα ποσοτικά στοιχεία του ΧΥΤΑ, απαιτείται η διαβίβαση νέας μελέτης τροποποίησης της ΑΕΠΟ για την εκ νέου απρόσκοπτη λειτουργία του Χώρου).