Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 1ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 1ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 13 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 1ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ-ΤΣ003 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4381 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητές κ.κ. Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες Διαμόρφωσης Κυττάρων Β΄ Φάσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

(Τα θέματα είναι επείγοντα να συζητηθούν καθώς όσον αφορά το 1ο θέμα, η υποβολή προτάσεων εκκινεί στις 15.1.2021 και ο ΕΔΣΝΑ έχει προετοιμάσει τα απαιτούμενα τεχνικά δελτία για την υποβολής της και συνεπώς πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση για να καταστεί εφικτή η υποβολή εγκαίρως, ενώ όσον αφορά το 2ο θέμα, λήγει η προθεσμία στις 26/01/2021 και πρέπει να δοθεί παράταση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του Χώρου του προγράμματος LIFE-DIANA).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.