Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 19ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 19ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 04 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 19ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού» για την «Προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας, ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων», με α.α. 186912 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).

 

(Το κατεπείγον του θέματος επιβάλλεται από τον συνδυασμό: α) των φιλόδοξων στόχων της δράσης PA-EF 6 του εθνικού σχεδίου ηλεκτροκίνησης σχετικά με τον εξηλεκτρισμό των δημοτικών στόλων και β) των δυσκολιών των εφοδιαστικών αλυσίδων που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις στις προμήθειες σχετικού εξοπλισμού).