Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 19ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 19ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 06 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 19ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Ασφάλεια Οχημάτων – Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).

 

(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται στο ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει ο διαγωνισμός πριν λήξουν οι ασφάλειες των οχημάτων -μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ για την εύρυθμη λειτουργία του).