Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 16ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 16ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 23 Μαιου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 16ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής».


(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται διότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά λόγω δικαστικών εμπλοκών και το έργο πρέπει να εκτελεστεί το συντομότερο δυνατόν αφού χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και θα συμβάλει στη διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.