Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 15ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 15ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 19 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 15ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Επανασυγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 1076/01.02.2022, 16473/28.12.2021, 16489/28.12.2021, 16557/28.12.2021, 16558/28.12.21, 16479/28.12.2021, 16478/28.12.2021 και 8155/04.07.22 συμφωνιών-πλαίσιο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Ανκύκλωσης κ. Μνηματίδης).

 

(Το κατεπείγον του θέματος αφορά στην ανάγκη που υπάρχει να αντικατασταθεί το μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης και Παραλαβής κ. Πανταζής Δημήτριος- ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται από τα καθήκοντά του, λόγω συνταξιοδότησης).