Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 14ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 14ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 19 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 14ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση επικαιροποιημένου κειμένου ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).


(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται στο ότι πρέπει άμεσα να αποσταλεί το επικαιροποιημένο κείμενο του ΠΕΣΔΑ στο Υπουργείο, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης