Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 14ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 14ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 02 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 14ης Κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Αθηναίων, βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” είναι συμβατή με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

2. Λήψη απόφασης για χορήγηση στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη πράξη προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» είναι συμβατή με το ισχύον ΠΕΣΔΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

(Το κατεπείγον των θεμάτων δικαιολογείται λόγω του ότι πρέπει να διαθέτουν οι Δήμοι τις βεβαιώσεις ως απαραίτητο στοιχείο για την πληρότητα της αίτησης χρηματοδότησης και να προλάβουν να το καταθέσουν πριν τη λήξη της προθεσμίας).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης