Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 13ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 13ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 3 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 13ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ (Εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ Φυλής)».

 

(Το κατεπείγον του θέματος αφορά στην ανάγκη που υπάρχει να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός για τις υπηρεσίες φύλαξης των Χώρων του ΕΔΣΝΑ, διότι λήγει η σύμβαση και έχουμε πρόβλημα κλοπών στο ΧΥΤΑ).