Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 13ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Πρόσκληση 13ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2022

Συνεδριάζει στις 18 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 13ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2021 στον Δήμο Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).

 

(Το κατεπείγον της πρόσκλησης αιτιολογείται στο ότι πρέπει να πληρωθεί μέρος των αντισταθμιστικών, λόγω αναγκών του Δήμου Φυλής).

 

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.