Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 12ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 12ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 13 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 12ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό του Υποέργου 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).

 

(Το κατεπείγον αφορά στην ανάγκη που υπάρχει να επαναδημοπρατηθεί το έργο άμεσα ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλονται από την πράξη χρηματοδότησης και να αποφευχθεί πιθανή  απένταξή  του).