Τακτική Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ
Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2023

Συνεδριάζει στις 26 Μαίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 10ης Τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για τη διάθεση και χρήση μεταλλικού κλειστού Απορριμματοκιβωτίου χωρητικότητας 30Μ3 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 3. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και εφαρμογή ειδικού βιοκτόνου απορρυπαντικού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 4. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοσυμπιεζόμενων containers (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης της «Επισκευής περίφραξης και αντικατάστασης πλεγμάτων στην ΟΕΔΑ Δ.Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της Προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της με αρ. πρωτ. 5901/05-05-2023 Σύμβασης  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και επαύξησης δυναμικότητας μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄ ΦΑΣΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ. αρ. 396/2021 ΑΕΕ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή χώρου για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 12. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ-COVID 19» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης των “Υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για εξεύρεση & προετοιμασία νέου χώρου ταφής” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης της «Αντικατάστασης πλεγμάτων και επισκευής περίφραξης της ΟΕΔΑΔ Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό των «Υπηρεσιών επέκτασης-λειτουργίας-συντήρησης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ ΦΑΣΗ του 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ΧΥΤΑ Δ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης της «Αμοιβής για δημιουργία εργαλειοθήκης κατάρτισης σχεδίου χρηματοδοτήσεων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 17. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης για θέματα κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 18. Αίτημα Παράτασης υλοποίησης της ΑΠ 11900/22-09-2022 Σύμβασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: ΕΔΣΝΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Αρβανίτης).
 19. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων Υπηρεσίες συντήρησης-επισκευής και παροχής αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (MPS)», όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (εισηγητής κ. Καραλιώτας).
 20. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος και διαχείρισης εγκαταστάσεων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής κ. Καραλιώτας).
 21. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια πρώτων υλών και άλλων υλικών για την επεξεργασία ειδικών υπολειμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 22. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια καλυμμάτων κάδων με σύστημα απόσμησης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 23. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, μελέτης και όρων Διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια κινητών κέντρων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μαθητών στην κυκλική οικονομία και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 24. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, Μελέτης και Όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων των νήσων Περιφέρειας Αττικής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας» και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 25. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 26. Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης προγράμματος ανακύκλωσης και ανταπόδοσης πολιτών μέσω έξυπνων οικιακών μηχανικών κομποστοποιητών» και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 27. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις υπηρεσίες Συντήρησης και Διαχείρισης Προγράμματος Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών από έξυπνες Γωνιές και Έξυπνους Οικίσκους (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 28. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπ. αριθμ. 6650/18.05.2023 σύμβασης προαίρεσης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 29. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους επιτροπής για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6682/17.06.2020 Σύμβαση μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και της εταιρείας «SOUTHSTAR Α.Ε.» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 30. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους επιτροπής για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2402/03.03.2022 σύμβασή με αντικείμενο συντήρηση κι επισκευή εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 31. Λήψη απόφασης επί δικαιώματος άσκησης προαίρεσης της υπ. αριθμ. 6677/17.06.2020 Σύμβασης, με αντικείμενο τη συντήρηση κι επισκευή εξοπλισμού ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων (τμήμα 1) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 32. Λήψη απόφασης επί δικαιώματος άσκησης προαίρεσης της υπ. αριθμ. 6681/17.06.2020 Σύμβασης, με αντικείμενο τη συντήρηση κι επισκευή εξοπλισμού ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων (τμήμα 2) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 33. Λήψη απόφασης επί δικαιώματος άσκησης προαίρεσης της υπ. αριθμ. 6682/17.06.2020 Σύμβασης, με αντικείμενο τη συντήρηση κι επισκευή εξοπλισμού ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων (τμήμα 3) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Μνηματίδης).
 34. Έγκριση 1ου, 2ου,3ου και 4ου Πρακτικών Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Συλλογής Βιοαποβλήτων» με α.α. 180348 ΕΣΗΔΗΣ (εισηγητής κ. Παπασταμάτης).
 35. Έγκριση της υπ. αριθμ. 5671/02.05.2023 Απόφασης Προέδρου για παροχή διευκρινήσεων του διαγωνισμού για την «προμήθεια κινητού εξοπλισμού προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΠΕ κα Ασημακοπούλου).
 36. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2022 Δήμου Ασπροπύργου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 37. Λήψη απόφασης καταβολής μέρους αντισταθμιστικών οφελών & συμψηφισμού με εισφορές έτους 2023 Δήμου Φυλής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 38. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το πρώτο Τρίμηνο του 2023 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 39. Λήψη απόφασης έγκρισης απόφασης Προέδρου ΕΔΣΝΑ για άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 40. Λήψη απόφασης άσκησης εφέσεων κατά των με αρ. 3428/2023, 3430/2023 Αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 41. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ – Συμπλήρωση-Τροποποίηση της 165/23 ΑΕΕ (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 42. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 43. Έγκριση ανάθεσης εντολής χειρισμού υποθέσεως σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).