Ανακοινώσεις
Πρόσκληση 10ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Πρόσκληση 10ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 13 Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 10ης Κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Ακύρωση της υπ. αριθμ. 111/21 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για τις “Υπηρεσίες φύλαξης ΣΜΑ” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).

(Το ως άνω θέμα είναι επείγον να συζητηθεί διότι πρέπει να ακυρωθεί η ανωτέρω απόφαση και να ξαναπεράσει το θέμα εκ νέου στην Ε.Ε. γιατί εκ παραδρομής το ποσό της μελέτης δεν είχε συμπεριληφθεί στην αναμόρφωση του ΕΔΣΝΑ)

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.