Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ

Ο νέος Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ:

Χαράλαμπος Σιάτρας
Αντιπεριφερειάρχης Αττικής