Άλλες Ανακοινώσεις
Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού

Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού

Για να μεταφορτώσετε στον Η/Υ σας το Πρακτικό Επιτροπής Για Την Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Εποχιακού Προσωπικού (με αρ. πρωτ. 999/26-01-2021 ) παρακαλώ πατήστε εδώ.