Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών Συντήρησης και Επισκευής προγράμματος επιτήρησης λειτουργίας και αυτόματης καταγραφής των κάδων του προγράμματος διαλογή στην πηγή