Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «LIFE 10 ENV/GR/605 «ATHENS BIOWASTE» – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα, Η περίπτωση της Αθήνας»