Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Βοτανίσματος φυτών στον αποκατεστημένο Χ.Δ.Α. Σχιστού & στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής